باسلام و درود ، با توجه به تغییرات در جدول دروس و عدم استخراج اطلاعات انتخاب واحد دروس مهارتی پایه دهم از سیستم دانا توسط برنامه سیستم کار جدول دروس جدید جهت بهره مندی از طریق لینک ذیل قابل دریافت می باشد.

همچنین مدارس جدید نیز به سیستم اضافه گردیده است.


 .:: دریافت فایل ::.

* توجه : فایل را دریافت نموده و در محل نصب برنامه سیستم کار نصب نماییدTuesday, August 15, 2017« بازگشت