باسلام؛

نگارش 2.0.0 - 1394/06/14 سیستم همیار معاونت اجرایی با تغییرات ذیل واصل گردیده است.

 

  • تغییرات :
  1. فعال سازی قسمت دفترچه تلفن

  2. فعال سازی قسمت آنتی ویروس نود32

  3. فعال سازی بروزرسانی نگارش سیستم دانا

  4. اضافه شدن قسمت نسخه پشتیبان سیستم دانا

  5. اضافه شدن قسمت انتقال خودکار درس و گروه بین سال و دوره تحصیلی سیستم دانا

 

 

.:: دریافت نگارش ::.

 Saturday, September 5, 2015« بازگشت