باسلام و عرض پوزش بخاطر تأخیر در ارسال نگارش جدید جهت رفع خطای

Row cannot be located for updating some vause may have been changed since it was last read

در قسمت اصلاح نمرات.

.:: دریافت نگارش ::.
Tuesday, February 16, 2016« بازگشت