مرور محصولات و خدمات

پنل اقتصادی جدید (قیمت : 30,000 تومان )
یک نرم افزار تحت وب (اینترنت) برای ارسال ، دریافت و مدیریت SMS می باشد. با این سامانه شما می توانید :

:: ارسال SMS بصورت انفرادی و گروهی و تبلیغاتی و زمانبندی
:: منشی SMS و دفترچه مخاطبان
:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 14 رقمی شما
:: امکان دریافت و ارسال SMS های طولانی (Long SMS)
:: بدون شماره اختصاصی
تومان30,000T.IR سالانه
پنل رایگان هر پیامک 14 تومان
یک نرم افزار تحت وب (اینترنت) برای ارسال ، دریافت و مدیریت SMS می باشد. اين سامانه ويژه افرادي مي باشد كه از سامانه قديم به نسخه جديد انتقال مي يابند و داراي شماره اختصاصي مي باشد :

:: ارسال SMS بصورت انفرادی و گروهی و تبلیغاتی و زمانبندی
:: منشی SMS و دفترچه مخاطبان
:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 14 رقمی شما
:: امکان دریافت و ارسال SMS های طولانی (Long SMS)
:: بدون شماره اختصاصی
رایگان!
پنل شماره 2 (قیمت : 50,000 تومان ) ( نسخه شرکتی )
یک نرم افزار تحت وب (اینترنت) برای ارسال ، دریافت و مدیریت SMS می باشد. با این سامانه شما می توانید :

:: ارسال SMS بصورت انفرادی و گروهی و تبلیغاتی و زمانبندی
:: منشی SMS ، نظر سنجی ، مسابقات و دفترچه مخاطبان
:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 14 رقمی شما
:: امکان دریافت و ارسال SMS های طولانی (Long SMS)
:: بدون شماره اختصاصی
تومان50,000T.IR سالانه
سامانه ارسال پيامک schl - ویژه مدارس (قیمت : 20,000 تومان )
یک نرم افزار تحت وب (اینترنت) برای ارسال ، دریافت و مدیریت SMS می باشد. اين سامانه ويژه افرادي مي باشد كه از سامانه قديم به نسخه جديد انتقال مي يابند و داراي شماره اختصاصي مي باشد :

:: ارسال SMS بصورت انفرادی و گروهی و تبلیغاتی و زمانبندی
:: منشی SMS و دفترچه مخاطبان
:: ارسال و دریافت SMS با شماره اختصاصی 14 رقمی شما
:: امکان دریافت و ارسال SMS های طولانی (Long SMS)
:: بدون شماره اختصاصی
تومان20,000T.IR سالانه
شارژ پیامک - 100 ریالی
تومان100T.IR یکبار