مرور محصولات و خدمات

TENre1 | پنل شماره 1 (0 موجود است)
تعداد کاربر مجاز : 8 کاربر - قیمت : 100.000 تومان
تعداد مجاز ذخیره نمودن شماره در دفترچه تلفن : 1000عدد شماره جهت نماینده و کاربران زیر مجموعه
شارژ هدیه : 100عدد
شماره اختصاصی : ندارد
شماره موبایل کل کشور : ندارد
شماره موبایل تهران بر اساس کد پستی : ندارد
شماره موبایل استان البرز بر اساس کد پستی : ندارد
شماره موبایل استان خراسان رضوی (مشهد) بر اساس کد پستی : ندارد
قابلیت نصب بر روی دامنه دلخواه شما به همراه تغییر قالب و متن کپی رایت : ندارد
تومان100T.IR سالانه
TENre 2 | پنل شماره 2
تعداد کاربر مجاز : 12 کاربر - قیمت : 140.000 تومان
تعداد مجاز ذخیره نمودن شماره در دفترچه تلفن : 3420عدد شماره جهت نماینده و کاربران زیر مجموعه
شارژ هدیه : 500عدد
شماره اختصاصی : 1عدد 14رقمی
شماره موبایل کل کشور : دارد
شماره موبایل تهران بر اساس کد پستی : دارد
شماره موبایل استان البرز بر اساس کد پستی : دارد
شماره موبایل استان خراسان رضوی (مشهد) بر اساس کد پستی : دارد
قابلیت نصب بر روی دامنه دلخواه شما به همراه تغییر قالب و متن کپی رایت : دارد
تومان140,000T.IR سالانه
TENre 3 | پنل شماره 3
تعداد کاربر مجاز : نامحدود کاربر - قیمت : 2.850.000 تومان
تعداد مجاز ذخیره نمودن شماره در دفترچه تلفن : حداکثر 000 000 1 عدد شماره جهت نماینده و کاربران زیر مجموعه
شارژ هدیه : 20000 عدد
شماره اختصاصی : 10 عدد 14رقمی
شماره موبایل کل کشور : دارد
شماره موبایل تهران بر اساس کد پستی : دارد
شماره موبایل استان البرز بر اساس کد پستی : دارد
شماره موبایل استان خراسان رضوی (مشهد) بر اساس کد پستی : دارد
قابلیت نصب بر روی دامنه دلخواه شما به همراه تغییر قالب و متن کپی رایت : دارد
تومان2,850,000T.IR سالانه